Aktualności z gminy


Procedura zgłaszania zdarzeń wynikłych na drogach, chodnikach i placach gminnych.
opublikowano: 2015-06-16 12:07:27

Informacja

 

Urząd Gminy w Chodlu informuje, że zdarzenia powstałe na drogach, chodnikach i placach bedących własnością lub w zarządzie Gminy Chodel  należy zgłaszać niezwłocznie do urzędu Gminy Chodel:

1)   telefonicznie na numer  -    81 827 73 10  (czynny od poniedziałku do piątku

            w godzinach 7.00 – 15.00)

      2)   faksem na numer           -    81 827 73 11- ( całodobowo)

      3)   pocztą elektroniczną  na adres : sekretariat.chodel@eurzad.eu ( całodobowo)

czytaj:     zalacznik

więcej
Dzień Dziecka w Gminie Chodel - 31 maja 2015r.
opublikowano: 2015-05-22 12:01:51

Urząd Gminy Chodel oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu zapraszają mieszkańców  na festyn z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 31 maja 2015 r o godz. 15.00  w Chodlu - Rynek.

czytaj:  zalacznik

więcej
IX Sesja Rady Gminy Chodel
opublikowano: 2015-05-06 14:03:57

Chodel, dn. 06.05.2015r.


Informujemy, że w dniu 13 maja 2015 roku w o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chodlu  odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Chodel

czytaj porządek : zalacznik

więcej
Zbiórka elektrośmieci w Gminie Chodel
opublikowano: 2015-04-21 09:45:27

Chodel, dn. 21.04.2015r.

Urząd Gminy w Chodlu informuje mieszkańców, że w dniach 27-28 kwietnia 2015r. na terenie Gminy Chodel odbędzie się zbiórka elektrośmieci:

W dniu 27  kwietnia zbiórka odbywać się będzie w miejscowościach:

Chodel, Adelina,Huta Borowska, Książ, Osiny, Trzciniec, Budzyń, Lipiny, Przytyki,Siewalka.

 W dniu 28  kwietnia zbiórka odbywać się będzie w miejscowościach:

Borów, Borów Kolonia,Majdan Borowski, Jeżów, Antonówka, Godów, Kawęczyn, Zastawki, Granice,Świdno, Grądy,Ratoszyn Pierwszy, Zosinek,Ratoszyn Drugi, Radlin,Stasin.

czytaj : zalacznik

więcej
Absolutorium dla Wójta Gminy Chodel.
opublikowano: 2015-04-14 11:49:49

Chodel, dn. 14.04.2015r.

W dniu 14 kwietnia 2015 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Chodel, której głównym tematem było dokonanie oceny wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz udzielenie absolutorium z tetgo tytułu Wójtowi Gminy.

Radni jednogłośnie 15 głosami za przyjeli uchwałę o  wykonaniu budżetu gminy i jednogłośnie  15 głosami za udzielili Wójtowi Gminy Panu Janowi Majewskiemu absolutorium.
Ponadto na Sesji Rady Gminy  złożył ślubowanie wybrany w dniu 29 marca br. w wyborach uzupełniajacych do radny gminy - radny Leonard Majewski.

Radni przyjeli również uchwały dotyczące zmian  w prognozie finansowej i w budżecie gminy na rok 2015 , oraz inne uchwały majątkowe.

Opracował . R.S

więcej
VIII Sesja Rady Gminy Chodel.
opublikowano: 2015-03-31 12:34:50

 

Chodel, dn. 31.03.2015r.

Zawiadomienie.


Informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2015 roku o godzinie  9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chodlu odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem:

otwórz  zalacznik:

więcej
AKCJA BEZPŁATNEJ STERYLIZACJI ZWIERZĄT W GMINIE CHODEL.
opublikowano: 2015-03-23 13:20:48

NIE ZABIJAJ STERYLIZUJ!
AKCJA BEZPŁATNEJ STERYLIZACJI
ZWIERZĄT
W GMINIE CHODEL
W celu ograniczenia bezdomności jak  również niekontrolowanego rozrodu zwierząt
Urząd Gminy Chodel we współpracy  z Gabinetem weterynaryjnym
Cor-vet lek. wet. Bartłomiej Szczerba informują o możliwości wykonania
bezpłatnego zabiegu sterylizacji zwierząt. W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt
telefoniczny:
Urząd Gminy Chodel tel. (81) 827 73 20
Gabinet Cor-vet lek. wet. Bartłomiej Szczerba
Kozubszczyzna 80, Motycz tel. 691 551 591

więcej
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Chodel.
opublikowano: 2015-03-13 09:36:09


Chodel, dn. 11.03.2015r.

Informacja

o przebiegu zebrań  sołeckich w Gminie Chodel.

 W  Gminie Chodel w okresie od 20 stycznia  do 25 lutego 2015 roku odbywały się zebrania wiejskie w sołectwach, których głównym celem był wybór  władz sołectwa tj. sołtysów i rad sołeckich.

Zebrania odbyły się we wszystkich 25 sołectwach gminy. Zebrania obsługiwane były przez pracowników Urzędu Gminy a  informację o sytuacji ekonomicznej Gminy, opłatach i podatkach na rok 2015 oraz o zamierzeniach inwestycyjnych przyjętych     w budżecie gminy na rok 2015 informował mieszkańców Wójt Gminy.

Frekwencja  mieszkańców poszczególnych sołectw na zebraniach była niska. Występowały przypadki, że zebrania należało przełożyć na inny termin z uwagi na zbyt  małą ilość osób  jaka przybyła na zebranie.

W dyskusji dominowały zagadnienia budowy dróg , chodników, oświetlenia drogowego, odnawialnych źródeł energii ( solary). Ze wszystkich zgłoszonych propozycji inwestycyjnych największe poparcie uzyskał postulat budowy dróg dojazdowych do siedlisk ludzkich( tak wypowiedziało się 24 zebrania na 25 wszystkich) Do zgłaszanych problemów ustosunkowywał się na bieżąco Wójt Gminy.

Ogółem zebrania wybrały 25 sołtysów w tym 13 kobiet i 12 mężczyzn.

Wykaz sołtysów w załączniku:  zalacznik

 Opracował : Roman Stępniak

Sekretarz Gminy.

więcej
Nowy wzór dowodu osobistego
opublikowano: 2015-02-27 14:02:46

Chodel, dn. 27.02.2015r.

Informacja Wójta Gminy Chodel.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego, w przedstawionej ulotce prezentujemy wersję  nowego dowodu osobistego i jego zabezpieczeń.

Otwórz : zalacznik

więcej
Harmonogram odbioru nieczystości komunalnych w 2016 r.na terenie Gminy Chodel
opublikowano: 2015-02-10 09:00:32

 

                                                HARMONOGRAM

                           ZBIÓRKI NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH  

                         NA TERENIE GMINY CHODEL W 2016 ROKU

 

Lp.

Miejscowość

Data zbiórki

 

1.

Adelina, Huta Borów , Książ, Osiny, Trzciniec

01.03

06.06

18.07

12.08

17.10

12.12

2.

Budzyń, Lipiny, Przytyki, Siewalka

02.03

07.06

19.07

16.08

18.10

13.12

3.

Borów, Borów Kolonia, Majdan Borowski, Jeżów

03.03

08.06

20.07

17.08

19.10

14.12

4.

Antonówka, Godów, Kawęczyn, Zastawki

04.03

09.06

21.07

18.08

20.10

15.12

5.

Granice, Świdno

07.03

10.06

22.07

19.08

21.10

16.12

6.

Grądy, Ratoszyn Pierwszy, Zosinek

08.03

13.06

25.07

22.08

24.10

19.12

7.

Ratoszyn Drugi, Radlin, Stasin

09.03

14.06

26.07

23.08

25.10

20.12

UWAGA! zbiórka w miesiącach marzec, październik, grudzień od godz.7.30

                  zbiórka w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień od godz.6.00

 

HARMONOGRAM

ODBIORU NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH Z MIEJSCOWOŚCI CHODEL W 2016 R.

 

 

Dzień tygodnia

 

TERMIN ODBIORU W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

 

środa czwartek

 

27.01 28.01

 

24.02 25.02

 

23.03 24.03

 

27.04 28.04

 

24.05 25.05

 

29.06 30.06

 

27.07 28.07

 

24.08

25.08

 

28.09 29.09

 

26.10 27.10

 

23.11

24.12

 

21.12 22.12

 

Uwaga!: III i XII zbiórka nieczystości przed świętami;

 V zbiórka wtorek, środa z uwagi na przypadające w czwartek święto.

VIII, XI przedostatnia środa , czwartek miesiąca

 

więcej
Zaproszenie na spotkanie informacyjne - Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.
opublikowano: 2015-02-05 07:13:09

 Chodel. dn. 5.02.2015r.

Informujemy ,że w dniu 23 lutego 2015 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chodlu odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie Projektu "Sieć Szerkopasmowa Polski Wschodniej- województwo lubelskie"
Zapraszamy na spotkanie.

 czytaj więcejzalacznik

więcej

Filtruj:

X