E-pocztówki

Zobacz galerie z: Biegi przełajowe Chodel

Budzyń

opublikowano: 2006-08-03 00:00:00
Budzyń powstał w drugiej połowie XVII wieku. W 1674 roku w ówczesnym spisie podatkowym podatku pogłównego wymieniono miejscowość Budzyn. Była to wtedy niewielka osada. Gdy w dwa lata później znowu przeprowadzano spis podatkowy już nie ujęto tej miejscowości.
Była to osada młyńska należąca do dóbr chodelskich, własność jezuitów lubelskich. Po kasacji zakonu jezuitów część dóbr chodelskich wraz z osadą Budzyń otrzymał w 1773 roku Teodor Szydłowiecki. Z przyczyn prawnych formalnym właścicielem tych dóbr został jego syna Adam Szydłowiecki.
Budzyń można odnaleźć na mapach z końca XVIII wieku. W 1787 roku w tej osadzie mieszkało 72 osoby.
W 1783 r. dobra chodelskie kupił Ignacy z Sielca Witosławski oboźny polny koronny. Natomiast po jego śmierci przeszły w spadku na rzecz syna. Na początku XIX wieku dzierżawcą tych dóbr był Edward Gawlikowski. Budzyń w tym czasie był niewielką miejscowością. Tabella Miast i Wsi Królestwa Polskiego z 1827 roku informuje o 6 domach i 29 mieszkańcach. W 1864 roku ziemia dworska należąca do dóbr chodelskich została rozparcelowana, a do dworu należał jeszcze tylko folwark, który rozparcelowano w końcu XIX wieku.
Zapis ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego na temat tej wsi z 1880 roku jest bardzo lakoniczny. Budzyń- wieś powiat lubelski, gmina i parafia Chodel.
W pierwszej połowie XX wieku ta miejscowość dzieliła się na dwie części: na Budzyń kolonię i Budzyń wieś. W koloni było w 1921 roku 2 domy i 9 mieszkańców, a we wsi 24 domy i 182 mieszkańców, mieszkało tu również 27 Żydów.
Budzyń w okresie międzywojennym był rozwiniętą gospodarczo wsią. Według Księgi Adresowej Polski był tu młyn wodny oraz tartak należące do Abrahama Cukiermana.

Filtruj:

X