E-pocztówki

Zobacz galerie z: Biegi przełajowe Chodel

Przetargi

opublikowano: 2013-03-11 00:00:00

 

Chodel, 02.03.2017r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku.

Ogłoszenie o konkursie czytaj: zalacznik


Chodel, dn. 09.02.2017r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017r O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30 000 euro.

zalacznik

 


Chodel, dn. 14.04.2015r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodel.

Wójt Gminy Chodel ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomości gminnych stanowiacych własność Gminy Chodel , wymienionych w poniższym załączniku. Ruchomości można oglądać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu  codziennie od godz. 7.00 do 15.00.

 czytaj : zalacznik

 


Chodel, dn. 12.02.2015r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodel .

Wójt Gminy Chodel ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku.

czytaj : zalacznik

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu  konkursu

czytaj: zalacznik


Chodel,25.03.2014r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pozytku publicznego przeprowadzonego w dniu 24 marca 2014 roku.

czytaj :   zalacznik


Chodel, dn. 28.02.2014r.

Ogłoszenie  Wójta Gminy Chodel.

Wójt Gminy Chodel ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku.

czytaj załacznik:


Chodel, dn. 28.02. 2014r.

Ogłoszenie  Wójta Gminy Chodel o unieważnieniu przetargu otwartego konkursu na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku.

czytaj załacznik


Chodel, dn. 29.01.2014r.

Ogłoszenie  Wójta Gminy Chodel.

Wójt Gminy Chodel ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku.

czytaj załacznik:   zalacznik

 


 

Chodel, dn. 08.04.2013r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 02 kwietnia 2013 roku.

Ogłoszenie: 

Chodel, dn. 11.03.2013r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


        Wójt Gminy Chodel ogłasza "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku.

 Konkurs ofert dotyczy zadań:

1. Upowszechniania kultury  fizycznej i sportu w zakresie:

  •  prowadzenia sekcji piłki nożnej
  • organizacji rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział młodzieży w zawodach i rozgrywkach sportowych na róznych szczeblach
  • przygotowania obiektów sportowych do zawodów, organizacji  wyposażenia drużyn w niezbędny sprzęt
  • zakupu wyposażenia i sprzętu dla klubu sportowego

czytaj dalej ogłoszenie 

 

Chodel.01.06.2012r.

Informacja o przetargu.

W dniu 01czerwca 2012 roku Wójt Gminy Chodel ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu "ZALEWU" w Chodlu który przewiduje między innymi:

Zagospodarowanie do funkcji rekreacyjno-turystycznej zalewu i terenu wokół zalewu

w Chodlu oraz poprawa estetyki miejscowości poprzez:


Zadanie I:    Roboty ziemne i budowlane w obrębie zalewu i terenu wokół zalewu oraz  remont chodnika zlokalizowanego na trasie prowadzącej do zalewu

Zadanie II:   Budowa zjazdów i miejsc parkingowych dla autobusów .

Przedmiot zamówienia obejmuje:

            CZEŚĆ I:       ścieżki spacerowe, trasy rowerowe, plaża

Ta część zamówienia dotyczy robót (głównie ziemnych) przewidzianych do wykonania na istniejących groblach, w przyległych  lasach i na plaży, polegających na przywróceniu ich właściwego wyglądu, gabarytów i form użytkowych. Ogromna ilość robót polega na odkrzaczeniu terenu, co spowoduje możliwość przejścia. W chwili obecnej użytkowane są tylko główne ciągi drogowe, natomiast ciągi piesze i spacerowe w przeważającej  części są niemożliwe do przejścia. Do odtworzenia są również groble przy zalewie, które przez lata uległy niemalże kompletnemu zniszczeniu. 

Przewidziana do remontu jest także wykonana w latach 90-tych plaża, z której piasek został zmyty do wód zalewu. Zaplanowane roboty odtwarzają połowę piaskowej plaży, a drugą połowę przewidziano do wykonania jako trawiastą.

Do wykonania także jest  niewielki i płytki  brodzik dla dzieci w naturalnym zagłębieniu terenu, przylegającym do lustra wody.

            CZEŚĆ II:      roboty brukarskie

           a)      Parkingi na zalewie

b)      Remont chodnika przy ul. Poprzecznej w Chodlu

c)      Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy zjeździe dla autobusów w Chodlu

grafika zobacz;   //Zal_nr8.pdf,    /userfiles/Zal_.9.pdf


Chodel, dn . 14.04.2011r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodel  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2011 na realizację zadań gminy o chrakterze pożytku publicznego w 2011 roku w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Chodel w 2011 r.

plik otwórz/pobierz     Ogloszenie.pdf

Załącznik Nr 1: druk oferty : plik otwórz/ pobierz

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 : druk sprawozdania : plik otwórz/pobierz

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 : druk umowy : plik otwórz/pobierz

Zalacznik3.pdf

Informacja o wyborze oferenta..pdfChodel. 18.04.2011r

Zaproszenie do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na demontaż,transport i utylizację wyrobów zawierajacych azbest na terenie Gminy Chodel w 2011r.


  Specyfikacja     SIWZ.pdf

Załączniki       Zalaczniki.pdf

 

Chodel,dn. 16.01.2012

Przetarg nieograniczony na przedaż samochodu Star 25 P.

OGŁOSZENIE    //przetarg.pdf

 

Chodel, dn. 19.01.2012r.

Otwarty konkurs na realizację zadań Gminy Chodel o charakterze pożytku publicznego  w 2012 roku.


OGŁOSZENIE-    pobierz plik

/userfiles/Konkurs_2012.pdf

Chodel, dn. 20.01.2012r.

Przetarg publiczny na sprzedaż wraz z dostawą własnym transportem kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego, na wskazane przez Zamawiajacego miejsca, na drogach gminy Chodel.

OGŁOSZENIE  -  pobierz  :   //Ogłoszenie_Kruszywo.pdf

SIWZ  - pobierz   : //SIWZ -2012.pdf

Informacja o wyborze oferty - /userfiles/Informacja o wyborze.pdf

 

Chodel. dn. 26.01.2012r.

Przetarg publiczny nieograniczony na:

Wynajem sprzętu wraz z obsługą operatorską, w celu realizacji prac związanych

z bieżącym utrzymaniem dróg i wykonywaniem stabilizacji

przez Gminę Chodel w 2012 roku.

 

ogłoszenie -pobierz plik /userfiles/str.1.JPG

/userfiles/str.2.JPG

/userfiles/str,3.JPG

/str.4.JPG

SIWZ-pobierz plik  //SIWZ_wynajem.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: //Informacja.pdf

 

Chodel.dn. ,09.02.2012r.

Przetarg publiczny: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze powiatowej nr 2631L relacji Ratoszyn- Wierzbica, na odcinku o długości 400m.
Ogłoszenie o przetargu: //Ogłoszenie.pdf

SIWZ  pobierz:   /SIWZ.pdf

Filtruj:

X