E-pocztówki

Zobacz galerie z: Biegi przełajowe Chodel

Podatki i opłaty

opublikowano: 2011-12-13 00:00:00
 
 
PODATKI   i  OPŁATY W GMINIE CHODEL W 2017 ROKU
  1. Uchwała Nr XXIX/126/2016  Rady Gminy Chodel z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r. ;  czytaj   zalacznik
  2. Uchwała Nr XXIX/125/2016 Rady Gminy Chodel z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chodel na rok 2017; czytaj   zalacznik
  3. Uchwała Nr XXIX/124/2016 Rady Gminy Chodel z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych. czytaj  zalacznik
  4. Uchwała Nr XXIX/127/ 2016 Rady Gminy Chodel z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków  transportowych obowiązujących na terenie gminy Chodel na rok 2017. czytaj   zalacznik

Deklaracje podatkowe do pobrania ( obowiązują  z 2016r. : link: http://chodel.gmina.pl/formularze_do_pobrania_p_1120.htmlPODATKI  i OPŁATY  W GMINIE CHODEL W 2016 ROKU
 
  1. Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Gminy Chodel z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok ;  czytaj   zalacznik.
    publikacja : Dz.Urzęd Woj. Lub. http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3574
  2. Uchwała Nr IX/57/2015 rady Gminy Chodel z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie gminy Chodel na rok 2016; czytaj  zalacznik
         publikacja :  Dz.Urzęd.Woj. Lub.  http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3575
 
     3. Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy Chodel z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie
         określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
         obowiązujących na terenie gminy Chodel na rok 2016;  czytaj  zalacznik
 
       publikacja : Dz. Urzęd. Woj. Lub. http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3576
 
       4. Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Chodel z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie
            wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych; czytaj  zalacznik
 
       publikacja : Dz. Urzęd. Woj. Lub.http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3577
 
         5. Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Chodel z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie
              wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów
              płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa ; czytaj
              zalacznik
 
        publikacja: Dz. Urzęd. Woj. Lub. http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3578
 
           6. Uchwała Nr L/271/2014 Rady Gminy Chodel z dnia 31 października 2014 roku w
                sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego; czytaj   zalacznik
 

           7. Uchwała Nr L/270/2014 Rady Gminy Chodel z dnia 31 października 2014 roku

               w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego

              gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej; czytaj zalacznik

            8.Uchwała Nr L/275/2014 Rady Gminy Chodel z dnia 31 października 2014 roku w

               sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy

              Chodel; czytaj zalacznik

 
wpr. R.S
Chodel, dn. 25.11.2015r.

PODATKI W GMINIE CHODEL W 2015 ROKU

Stawki podatkowe na 2015 rok

1. Uchwała Nr L/269/2014 Rady Gminy z dnia 31 października 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
 
2.Uchwała Nr L/270/2014 Rady Gminy Chodel z dnia 31 października 2014 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
 
3. Uchwała Nr L/271/2014 Rady Gminy Chodel z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.
czytaj: zalacznik
 
4. Uchwała Nr L /272/2014 Rady Gminy Chodel z dnia 31 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
 
5. Uchwała Nr L/275/2014 Rady Gminy Chodel z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Chodel.
 
 
6. Uchwała Nr L/274/2014 Rady Gminy Chodel z dnia 31 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Chodel na rok 2015.
 
czytaj: zalacznik
 
7. Uchwała Nr L/273/2014 Rady Gminy Chodel z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2015.
 

Stawki podatkowe na  2014 rok.

Uchwała Nr XXXVII/189/2013 Rady Gminy Chodel z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 r.
 

Żródło publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z  dnia 13 listopada 2013 r.  poz. 4524  http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4524
 

Uchwała Nr XXXVII/190/2013 Rady Gminy Chodel z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chodel na rok 2014.
 
Żródło publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z  dnia 13 listopada 2013 r.  poz. 4525  http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4525
 

Uchwała Nr XXXVII/191/2013 Rady Gminy Chodel z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
Żródło publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z  dnia 13 listopada 2013 r.  poz. 4526 http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4526
 
Uchwała Nr XXXVII/192/2013 Rady Gminy Chodel z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2014.
 
Żródło publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z  dnia 13 listopada 2013 r.  poz. 4527 http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4527
 
Uchwała Nr XXXVII/196/2013 Rady Gminy Chodel z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2014.
 
 
 

 
 
Stawki podatkowe na rok 2013.

Uchwała Nr XXIV/122/2012 Rady Gminy Chodel z dnia 05 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.
 
 
 
Uchwała Nr XXIV/123/2012 Rady Gminy Chodel z dnia 05 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chodel na rok 2013.
 
 
 
Uchwała Nr XXIV/124/2012 Rady Gminy Chodel z dnia 05 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
 
 
 
Uchwała Nr XXIV/125/2012 Rady Gminy Chodel z dnia 05 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2013.
 
 
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3496
 

 Stawki  podatkowe na rok 2012.

 
Uchwała RG Nr 63/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012r.
 
  http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=196

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Uchwała RG Nr 64/2011  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie Gminy Chodel na rok 2012.
 
 
Uchwała RG Nr 65/2011 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
 
 
Uchwała RG Nr 66/2011 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2012.
 
 
 
ULGI - ZWOLNIENIA
 
Uchwała Nr XIX/98/2012 Rady Gmin y Chodel z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiacych regionalną pomoc inwestycyjną.
 
 
 
  

Filtruj:

X