E-pocztówki

Zobacz galerie z: Biegi przełajowe Chodel

Programy operacyjne: Integracja Społeczna./Strategie Rozwoju

opublikowano: 2008-05-27 00:00:00
Chodel, dn.03.10.2016r
Strategia Rozwoju Gminy Chodel na lata 2015-2023
 
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chodel.

zalacznik  ; Strategia RPS
 

Chodel, dn. 14.07.2014r.
 
Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
  • odnowa i rozwój wsi
  • małe projekty

zalacznik

 
 

 
 
Chodel, dn. 14.07.2014r.
 
Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości: ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie " Startuj z biznesem" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 
 

 

 

Konkurs_2009_PPWOW.doc

Dostawcy_baza.pdfOferta_medyczna.pdf


Przetarg nieograniczony w ramach Programu Integracji Społecznej.
 Ogłaszający : Wójt Gminy Chodel.
Tematyka : szkolenia i wizyty studyjne.
Termin ogłoszenia przetargu :19.03.2010r.
Termin składania ofert: do dnia 8 kwietnia 2010 r. do godz. 13.00
Termin otwarcia ofert: 8 kwietnia 2010 r. godz. 13.15

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY
 CHODEL

z dnia 12 kwietnia 2010r.

W związku z brakiem ofert na usługi integracji społecznej- "Szkolenia i wizyty studyjne " wydłuża się termin składania ofert do dnia 19 kwietnia 2010 r. do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastapi w dniu 19 kwietnia 2010r o godz. 13:15
 
                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                 Jan Majewski
INFORMACJA KOMISJI OCENIAJĄCEJ z dnia 19.04.2010:    Dotyczy  Szkolenia i wizyty studyjne.

Informacja.pdf
.

Oferta_przetarg.pdf
Oferta_techniczna.pdf
Sprawozdanie.pdf
Umowa.pdf

Chodel, dn. 06 maja 2010 r.

INFORMACJA WÓJTA GMINY CHODEL.

Program Integracji Społecznej.- Zaproszenie do składania ofert.


Oferta_zaproszenie.pdf


Chodel, dnia 28 maja 2010 r.Wójt Gminy Chodel zaprasza oferentów do składania ofert na "Usługi

integracji społecznej" w Gminie Chodel.

Zaproszenie.pdf

Informacja_komisji.pdf

Zawiadomienie 

Wójta Gminy Chodel

z dnia 30 czerwca 2010 r.

o rozstrzygnięciu konkursu na "Organizację spotkania 

wielopokoleniowego"    w ramach Programu Integracji Społecznej         


w Gminie Chodel.

Rozstrzygniecie.pdfKAPITAŁ LUDZKI- NARODOWA

STRATEGIA SPÓJNOŚCI;

Konkurs na stanowisko Kierownika Projektu "Edukacja

przedszkolna-Przyszłośc naszych dzieci"

Konkurs.pdf

Filtruj:

X