Aktualności z gminy


Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy Chodel.
opublikowano: 2016-09-26 13:33:10

Chodel, dn. 26.09.2016r.

 

Zawiadamiamy, że w dniu 11 października 2016 roku o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej UG w Chodlu odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Chodel, poświęcona ocenie przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r, kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 dla Gminy Chodel oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Program posiedzenia : zalacznik

Uchwała RIO w Lublinie : zalacznik

więcej
XXVI sesja Rady Gminy Chodel
opublikowano: 2016-09-07 11:58:04

Chodel, dn. 07.09.2016r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 13 września 2016 roku  ( wtorek) o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chodlu odbędzie sie XXVI sesja Rady Gminy Chodel.

 Porządek sesji - otwórz  zalacznik

więcej
Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza?.
opublikowano: 2016-09-07 10:54:29

 

 

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” ogłasza nabór na wyjazd studyjno - szkoleniowy
pt. „Przedsiębiorczość na terenach wiejskich w zakresie drobnego przetwórstwa i sprzedaży bezpośredniej”, służący zdobyciu wiedzy z zakresu podjęcia bądź rozwijania działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem rolno- spożywczym oraz sprzedażą bezpośrednią. Wyjazd związany jest
z planowanym konkursem 3.1.1 Wspieranie działalności związanej z przetwórstwem rolno-spożywczym w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”, który zostanie ogłoszony jesienią 2016 r.

Miejsce wyjazdu - Mikołajówka – „FRUX SOLIS” Małgorzata Solis, Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów

Termin wyjazdu - 07.10.2016 godz. 8.00 – 17.00

Liczba Uczestników -  18 osób

Organizator zapewnia bezpłatny przejazd, wyżywienie oraz ciekawy program warsztatowo - szkoleniowy. Uczestnikami wyjazdu mogą być: przedsiębiorcy, osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego, rolnicy, sadownicy.

Przy kwalifikacji uczestników wyjazdu brane będą pod uwagę:

a) Ocena formalna – prawidłowość dokonanego zgłoszenia;

b) Ocena merytoryczna kandydata i przedstawione uzasadnienie.

W uzasadnieniu należy przedstawić pomysł na otwarcie lub rozwijanie działalności gospodarczej polegającej na powstawaniu małych zakładów przetwórczych, w oparciu o lokalne owoce i warzywa. Należy opisać jakie zasoby lokalne będzie wykorzystywało przedsięwzięcie oraz wyjaśnić na czym będą polegały usługi świadczone przez utworzony obiekt. W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów
o zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Wypełnione karty zgłoszeniowe prosimy osobiście dostarczyć do biura LGD lub przesłać pocztą
do 26.09.2016 r. na adres LGD „Owocowy Szlak” ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.

- karta zgłoszenia pobierz :zalacznik

-program wizyty pobierz : zalacznik

więcej
Rządowy Program pomocy uczniom " Wyprawka szkolna 2016" w Gminie Chodel.
opublikowano: 2016-08-26 13:01:27

Chodel, dn. 26.08.2016r.

 

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 21/2016  z dnia 24 sierpnia 2016 roku Wójt Gminy Chodel określił termin składania wniosków  o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna".

Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia  mogą składać wnioski do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał  uczeń w roku szkolnym 2016/2017  w terminie dnia 09 września 2016 r.

Wzór wniosku w załączniku  : zalacznik

więcej
Bezpłatne szkolenie komputerowe dla mieszkańców gminy Chodel
opublikowano: 2016-08-19 07:36:05

Chodel, dn. 18.08.2016r.

Bezpłatne szkolenia komputerowe

dla mieszkańców Gminy Chodel

Zapraszamy do udziału w szkoleniach komputerowych na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym dla mieszkańców gminy Chodel. Szkolenia będą prowadzone w dwóch grupach zaawansowania: dla osób bez znajomości komputera i dla osób posiadających podstawową wiedzę z jego obsługi. Ze szkoleń mogą skorzystać osoby po 25 roku życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najwyżej średnie wykształcenie. Szkolenia będą prowadzone bezpłatnie w ramach projektu unijnego przez firmę ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych w Kraśniku. Szkolenia kończą się certyfikacją oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Miejsce realizacji szkolenia: Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu.

Czas trwania szkolenia: 100 godz. grupa początkująca,

  80 godz. grupa o podstawowej znajomości komputera.

Termin realizacji:           wrzesień 2016 – czerwiec 2017,

czas trwania szkolenia dla jednej grupy – 2-3 miesiące:

realizacja szkolenia w trybie tygodniowym (pn.-pt.: 20 dni x 4    godziny)  lub  weekendowym (sob.-niedz.: 16 dni x 5 godz.)

Informacja i zapisy: Urząd Gminy Chodel, ul. Partyzantów 24,                     tel. 81 827 73 10,  kom. 500 099 202.

więcej
Szkolenia dla osób niepełnosprawnych.
opublikowano: 2016-08-11 12:48:12

więcej
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Chodel w 2016 roku.
opublikowano: 2016-07-14 12:44:23

Chodel, dn. 14.07.2016r.

Gmina Chodel informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 220/2016/D/OZ z dnia 14.06.2016 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
.

więcej
BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODĄ
opublikowano: 2016-07-06 07:04:16

 

BEZPIECZNY  WYPOCZYNEK  NAD  WODĄ

Na terenie powiatu opolskiego znajdują się 3 miejsca wykorzystywane
do kąpieli, które są pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim

- Poniatowa, „Nad Zalewem”, ul. Nałęczowska i ul. Spacerowa

- Opole Lubelskie, ul. Rybacka

- Chodel, „Zalew”, ul. Leśna.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU NAD WODĄ:

• nie skacz do wody w miejscach, których nie znasz,

• nie wchodź do wody bezpośrednio po posiłkach,

• zawsze zwracaj uwagę na znaki i flagi umieszczone w miejscu kąpieliska,

• nie kąp się w pobliżu śluz, tam, urządzeń portowych oraz regulacyjnych
i torów wodnych przeznaczonych do żeglugi,

• jeśli długo przebywałeś na słońcu i Twoja skóra jest nagrzana, przed wejściem
do wody ochłodź ciało. W tym celu posiedź w cieniu lub powoli polewaj
się wodą, zaczynając od kończyn,

• pływając na łodziach, jachtach, kajakach i motorówkach zawsze zakładaj kapok,

• kąp się w miejscach do tego przeznaczonych, tylko pod opieką ratownika.

Opracowanie: OZiPZ PSSE Opole Lubelskie, dn.29.06.2016 r.

więcej
Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy Chodel.
opublikowano: 2016-06-15 12:08:35

Chodel, dn. 15.06.2016r.

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2016 roku o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Chodel.

Porządek sesji:  zalacznik

 

więcej
Główny Urząd Statystyczny informuje.
opublikowano: 2016-06-09 08:09:09

Chodel, dn. 09.06.2016r.

 

Główny Urząd Statystyczny informuje o ankietowym badaniu rolnym które prowadzone są od 01 czerwca do 31 lipca 2016 roku.

Badaniami objęte będą:

- badania struktury gospodarstw rolnych ( R-SGR)

- badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej ( R-ZW-B)

- badania pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego ( R-ZW-S)

czytaj więcej  - zalacznik

więcej
LGD "Owocowy Szlak" zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne seminarium.
opublikowano: 2016-06-09 07:54:43

Chodel, dn. 09.06.2016r.

Lokalna Grupa Działania " Owocowy Szlak" zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium          " Formy finansowania działalności gospodarczej" które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r. (środa) o godzinie 10.00 w Opolskim Centrym Kultury w Opolu Lubelskim, przy ul. Lubelskiej 30.

czytaj zaproszenie : zalacznik

czytaj program seminarium : zalacznik

więcej

Filtruj:

X